Servis klimatizace
nezbytná součást provozu

Servis klimatizace je široké téma a jistě by vydalo na nejednu odbornou publikaci. To jistě není záměrem tohoto krátkého textu. Zde si zkusíme vysvětlit, proč je servis klimatizace nezbytný, z čeho se servis skládá a jak často by měl být prováděn. Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že následující text je určen spíše jako podklad pro výběr nové klimatizace, nebo pokud svoji novou klimatizaci již máte a hledáte základní návod, jak ji správně provozovat a poskytnout náležitou péči.

Vezmeme to tedy postupně. Proč vlastně Vaši klimatizaci pravidelně servisovat. Základní pohled je ten, že klimatizace je technické zařízení a technická zařízení odborný servis potřebují. Umíte si představit např. provozování auta bez servisu? Jistě ne. Klimatizace je sama o sobě poměrně složitý systém a obsahuje řadu prvků, které laický zásah přímo vylučují, např. chladivo, nebo řídicí systém. Je jednoznačně prokázané, že pravidelným a odborným servisem se značně prodlužuje životnost klimatizace a snižují se náklady na její provoz.

Co můžete udělat sami

Stejně jako si u auta doplníte motorový olej nebo u jízdního kola nahustíte duši, jsou i servisní činnosti, které můžete provádět pravidelně Vy sami.

U vnitřní jednotky je nejdůležitější pravidelné čištění filtrů. Na filtrech se usazují během provozu drobné nečistoty a především prach. Filtry z jednotky vyjmeme dle návodu od výrobce a čištění provádíme obvykle umytím pod tekoucí vodou nebo vysátím. Dle návodu filtry instalujeme zpět do jednotky.

U venkovní jednotky se omezíme obecně pouze na vizuální posouzení.

Odborný servis klimatizace

Servis Vaší klimatizace by měli vždy provádět pracovníci odborně způsobilí k těmto profesím (profesionální chladící technik, elektrikář, ….). Během odborného servisu se provádí zejména:

  • celkové posouzení stavu klimatizace
  • kompletní zkouška funkčnosti (čerpadla, rozvody)
  • vyčištění filtrů
  • kontrola elektroinstalace
  • čištění venkovní jednotky (kondenzát)
  • kompletní kontrola a servis kompresoru
  • kontrola a doplnění chladiva

Servis klimatizace a jeho četnost

Četnost běžného čištění a čištění filtru je závislá na podmínkách, ve kterých klimatizaci provozujete a doporučení výrobce.

Odborný servis klimatizace je v domácích podmínkách doporučen nejméně 1x za rok, při běžných podmínkách provozu, tedy zejména sezónním provozu.

Pokud provozujete svoji klimatizaci v náročnějším prostředí, např. půdní vestavby a navíc, pokud v létě používáte klimatizaci na chlazení, v zimě na ohřev, doporučujeme servis 2 x za rok.

V průmyslových podmínkách doporučujeme servis alespoň 2 x za rok.

V provozech, kde na klimatizaci nebo vzduchotechnice závisí provoz strojů nebo technologické procesy, doporučujeme servis 4x za rok.

Rádi pro Vás servis klimatizace zajistíme, stačí nás kontaktovat.

Zavolat do BestAir